Kong Frederik den Femtes våbenskjold på den side af bygningen, der vender mod havnen og byen.

Mere om mastkranen

På bradbænken Elefanten stod en mastekran, som blev rejst i 1730.
Det var den såkaldte Benstrup'ske mastekran:

Tegningen viser et skib klar til at blive kølhalet.

Men da denne enten fandtes at være for svag eller for vejrbidt skulle der rejses en ny kran på stedet.
Et første udkast viste en noget kraftigere, men ellers ret traditionel konstruktion.

Imidlertid fremlagde Philip de Lange, en af Københavns største entreprenører og murermestre, som også arbejdede for Sø-Etaten, en anderledes ide, en "indmuret" kran. Den kgl. bygningskommission, med Nicolai Eigtvedt og Lauritz de Thuarah i spidsen, kunne godt se noget positivt ved ideen, men mente, at man kunne nøjes med at sætte krankonstruktionen ganske enkelt ovenpå selve murstensbygningen.

Det kan fornemmes, at forholdet mellem de kongelige bygningskommissærer og murermesteren var præget af dyb gensidig mistro og jalousi. Eigtved og Thurah fandt det ved et tidspunkt "for os aldeles uanstændig med En, som os er subordineret, at træde udi Conference". Med andre ord var de fine herrer ikke meget for at tale direkte med en gemen murermester.

At Lange kort efter kom med et nyt og storslået udkast, gjorde sagen formentlig ikke meget bedre. Kommissionen fandt meget at kritisere ved dette nye udspil og sparede ikke med spot. Ikke mindst eragtedes det som aldeles ikke "nyttigt eller tjenligt ... med så mange Zirater", dvs. "krummelurer", pilaster, gesimse og andre udsmykninger.

Men teori er en ting, praksis en anden, og de Lange var den der havde det fornødne praktiske viden og kunnen. Det er hans mastkran, der står på Nyholm den dag idag, omendt i en forenklet form iht. kommissionens indvendinger.

Sidenhen har Lange selv åbenbart godt kunnet se, at komissionens konstruktion ikke var helt galt. Uden videre indvendinger var det den han genanvendte få år senere ved konstruktionen af den mastkranen på Christiansholmen. Herom mere her.


Nogle nøgler er større end andre. Her ses mastekranens nøgle ved siden af en mobiltelefon.


Mange kendte skibe har i tidens løb ligget ved mastkranen. Her ses fregatten "Jylland", noget kølsprængt. Året er 1964.


Inde i kranbygningen findes en plade med eksempler af nagler og søm, der blev anvend ved bygningens konstruktion.