Forside   Kranen og Holmen   Andre Mastekraner   Billeder og Nyheder   Projektgruppen   Links   Kontakt

 

Projektgruppen

Projektgruppen opstod ikke tilfældigt. I 2007 henvendte ”Driften” på ”Holmen” sig til skoleskibet ”Georg Stage”, for at høre, om skoleskibets erfarne riggerteam kunne yde hjælp med at udskifte tovværkssurringerne på mastekranen.

Samarbejdet mellem Holmens fagfolk - især riggerne - og skoleskibet ”Georg Stage” går tilbage helt til 1882. Uden søværnet og Holmen havde ”Georg Stage” formentlig ikke eksisteret idag. Eksempelvis var det helt hen til 1974, at Holmens riggere, som i sin tid var blandt de bedste i verden, sørgede for at få ”Georg Stages” master og rær klar til togtet hvert år. De samme riggere gik selvfølgelig også og passede med omhu mastekranens årlige vedligeholdelse.

Siden 1974 har ”Georg Stage” ledelse og besætning så sat en ære i selv at bevare kundskaben og traditionen efter alle kunstens regler i dette ældgamle riggerhåndværk. Driften på Holmen har dermed i de senere år og ved flere lejligheder haft glæde af at kunne få løst håndværksmæssigt krævende riggeropgaver på den rigtige måde.

Idag er projektgruppens medlemmer og ”Georg Stages” riggere mere end nogen sinde bevidste om, at de har en forpligtelse at gøre deres til at bevare et stykke hæderskronet og værdifuld ”håndbåren kulturarv”, som har haft en stor betydning for den danske flådes maritime historie.

Overhalingen af surringerne på mastekranen er et spændende eksempel på, at faggrænser aldrig må tages altfor bogstavelige. Godt nok er det en landfast bygning med bindingsværk og mursten, men der skal søfolk til at give den sin sande funktion.

Projektet foregår i to faser. Den ene er produktionen af selve tovværket. Det er mere end den almindelige tovværksproduktion, som man kender den idag og det foregår rent faktisk i Sverige. læs mere her.

Den anden fase er fornyelsen af bændslerne på stedet. Det står projektgruppen selv for. Og hvem er de så?

Helle Barner Jespersen, projektleder, skibsfører, har sejlet i 25 år, foretrinsvis på sejlskibe, deraf 10 år som overstyrmand på Georg Stage. Var medejer af riggerfirmaet ITSTAR, riggede adskillige små som store sejlskibe, sidst Georg Stage i vinteren 2003.

Bjarke Wahlqvist, skibsfører, har sejlet i 10 år, pt. som 1. styrmand på Georg Stage, tidligere på norske skoleskibe som kvartermester, var med til at rigge Georg Stage i vinteren 2003.

Mikkel Nielsen, smed, har sejlet i 6 år, pt. som bådsmand på Georg Stage, var med til at rigge Georg Stage i vinteren 2003.

Peder Rosenberg Pedersen, skibsfører, har sejlet i 27 år, tidligere kaptajn på Georg Stage, nu ejer af galeasen Vega, og faglærer på Kursuscentret ved Vikingemuseet.