Kabelslået hampetov / trosse

I beskrivelsen af mastekranens takkelage i dokumentet fra 1824 fremgår det tydeligt hvilke dimensioner der arbejdes med i forbindelse med bændslingen af den ydre krankonstruktion. Der er tale om kabelslået trossegods, som vil sige, at det er trossen som er slået af 3 dugter, også kaldet kordeler.

Trosserne har med stor sandsynlighed været fremstillet på Orlogsværftet eller hos kgl. privilegerede rebslagere og adskillede sig formodentlig ikke i kvalitet fra det trossegods, som i øvrigt benyttedes i riggen til de sejlførende orlogsfartøjer.

Hampen er gået igennem en lang proces før den endelig kan slås sammen til den færdige trosse, her beskrevet i korte træk. Efter vækstperioden for hampeplanten høstes den og lægges i vand for at rådne.

Når rådningsprocessen er passende fremskreden, afhængig af vandtemperatur og bakterieflora, tages de rådnede stængler op, vaskes og tørres. Stænglerne sønderbrydes og fibrene blotlægges, renses og bundtes til den videre forarbejdning. Fibrene spindes til garn, oprindelig i hånden på reberbanen. Nu om dage foregår spindingen maskinelt, men har til gengæld et større indhold af urenheder. De færdige garn renses for alle urenheder, uregelmæssigheder og knob. Garnene tjæres nu enkeltvis ved at de føres gennem et kar med opvarmet trætjære. Hampegarnene er nu klar til slåningen på reberbanen.

Garn til tre dugter med de antal garn som hver dugt skal indeholde, i forhold til den endelige dimension, trækkes langs på reberbanen og slås sammen til der rette spænding og hårdhed. De tre dugter stryges, strækkes og sættes i spænd et passende antal timer. De tre dugter sættes tilbage på reberbanen og rundes op således at det er passende i forhold til det endelige tovs anvendelse. De tre dugter slås sammen med beting, top og geskær, således at trossen får de egenskaber som er ønskelig til anvendelsen. Den nyslåede trosse stryges, strækkes og balanceres for tørn og spændinger.

Trossen sættes i stræk før den endelig skydes op i et kvejl, og transporteres til lager eller anvendes. Alle de enkelte elementer i hampeplantens vej til den færdige trosse, har betydning for trossens egenskaber og kvalitet, og kræver den fornødne indsigt og håndværksmæssige færdigheder.

I dag kan hampegarnene stort set kun købes i Ungarn, og kvaliteten af spindingen bærer præg af marginaliseringen af anvendelsen af hampegarn. Den svingende renhed kræver en tidskrævende rensning af garnene før den videre forarbejdning til trossen.

Hvis hampetrossen er i den korrekte kvalitet, hårdt slået og fuldfed tjæret, så har den en fin holdbarhed. Holdbarheden er under forudsætning af den bliver tilset og vedligeholdt med trætjære i tilstrækkelig kvalitet og mængde, når der er brug herfor.

Læs mere om fremstillingen af tovværket på Repslagarmuseet.

tilbage