Oversigt over Holmene, ca. 1780

Placeringen af de to mastkraner.

De tynde røde linier viser det omtrentlige kystforløb idag, med placeringen af hhv. Operahuset og Skuespilhuset (blåt).

 

Mastekranen på Nyholmen af 1748 og mastkranen på Christiansholmen af 1754 lignede hinanden til forveksling- tilsyneladende.

Om det var helt med bygmester de Langes gode vilje, kan man kun gisne om, idet der findes et udkast til kranen på Christiansholmen, hvor han endnu engang foreslog sine baroke "zirater" - igen forgæves.

Desuden var der en ikke ubetydelig forskel i størrelsen, som dog ikke kunne ses med det blotte øje, idet bygningerne stod for langt fra hinanden. Men Nyholmskranen var hele 18 fod eller 5,5 meter højere end sin "lillebror".

tilbage til forsiden